Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Thường Rắn | 5x5 Khó Rắn | 7x7 Thường Rắn | 7x7 Khó Rắn | 10x10 Thường Rắn | 10x10 Khó Rắn | 15x15 Thường Rắn | 15x15 Khó Rắn | 20x20 Thường Rắn | 20x20 Khó Rắn | 25x30 Thường Rắn | 25x30 Khó Rắn

Tháng này
1. martosss
56
00:04.42
2. DrDrfbagIII 00:05.82
3. TQ-V85Sn
43
00:06.89
4. FCB0320 00:06.96
5. fishysua
64
00:07.07
6. SlitherMasterFr
7
00:08.28
7. BingBongBob
77
00:08.97
8. jeszon
48
00:09.15
9. garbage
116
00:09.25
10. qobi
143
00:09.27
11. Dorice
149
00:09.32
12. EauxTacous 00:09.53
13. rootloops
5
00:09.75
14. sifk491
6
00:09.82
15. Hotshot007
31
00:10.02
16. Piroska9
42
00:10.31
17. Vreep91
9
00:10.36
18. sporg 00:10.38
19. Ben65732
114
00:10.51
20. SpecialK68
21
00:10.55
Tuần này
1. martosss
56
00:04.42
2. DrDrfbagIII 00:05.96
3. TQ-V85Sn
43
00:06.89
4. FCB0320 00:06.96
5. fishysua
64
00:07.67
6. jeszon
48
00:09.15
7. garbage
116
00:09.25
8. qobi
143
00:09.27
9. rootloops
5
00:09.75
10. Piroska9
42
00:10.31
11. Ben65732
114
00:10.51
12. dailinli
20
00:10.72
13. Dorice
149
00:11.39
14. seb00066
23
00:12.17
15. sifk491
6
00:12.22
16. Vreep91
9
00:12.67
17. MEGACHEESE
22
00:12.75
18. Thirtek
5
00:12.77
19. matcouse
1
00:12.78
20. Solander 00:13.01
Hôm nay
1. martosss
56
00:04.86
2. fishysua
64
00:09.00
3. garbage
116
00:09.25
4. jeszon
48
00:10.84
5. Dorice
149
00:11.39
6. seb00066
23
00:12.17
7. Thirtek
5
00:13.57
8. alexPlux
70
00:15.05
9. Solander 00:15.30
10. EricLuo123 00:18.22
11. Raj007 00:19.60
12. miettes2pain 00:26.98
13. marcosaetti 00:45.16
14. Viral 00:49.97
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
172
00:03.13
2. jai22933
17
00:04.46
3. PuzzleMaestro
51
00:04.52
4. martosss
56
00:04.83
5. bakpao
60
00:05.16
6. sauceguardian
48
00:05.30
7. nabifan
69
00:05.33
8. qqwref
204
00:05.34
9. Bluegill16384
97
00:05.50
10. BingBongBob
77
00:05.75
AO5
1. vowels
172
00:03.23
2. PuzzleMaestro
51
00:04.56
3. jai22933
17
00:04.63
4. qqwref
204
00:05.08
5. martosss
56
00:05.11
6. bakpao
60
00:05.32
7. nabifan
69
00:05.41
8. sauceguardian
48
00:05.43
9. Bluegill16384
97
00:05.72
10. psyk
24
00:06.12
AO12
1. vowels
172
00:03.92
2. PuzzleMaestro
51
00:04.97
3. jai22933
17
00:05.40
4. qqwref
204
00:05.71
5. Bluegill16384
97
00:06.02
6. martosss
56
00:06.07
7. sauceguardian
48
00:06.08
8. bakpao
60
00:06.30
9. Make
163
00:06.71
10. psyk
24
00:06.84
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
19
00:05.220
3.dekerstman5
60
00:25.516

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-07 17:15:49

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo