Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. martosss
36
00:04.69
2. vowels
131
00:04.82
3. sauceguardian
38
00:05.20
4. Hanman 00:06.19
5. BlazingMuddy#6305
21
00:06.60
6. SliverHawk's sweethe...
88
00:06.75
7. tleesf 00:07.29
8. TQ-V85Sn
36
00:07.54
9. David Canchila
63
00:07.68
10. Dorice
122
00:07.81
10. SliverHawk
63
00:07.81
12. Jugglinghands
25
00:08.29
13. bahan 00:09.26
14. bobik 00:09.29
15. qobi
118
00:09.42
16. птну пиZдец
34
00:09.60
17. jeszon
43
00:10.13
18. Piroska9
38
00:10.33
19. NA7NA 00:10.47
20. MissMarie0722
32
00:10.48
Tuần này
1. martosss
36
00:05.04
2. sauceguardian
38
00:05.57
3. Hanman 00:06.19
4. TQ-V85Sn
36
00:07.66
5. bobik 00:09.29
6. Dorice
122
00:09.82
7. qobi
118
00:10.04
8. jeszon
43
00:10.13
9. MissMarie0722
32
00:10.48
10. hatake 00:11.20
11. Piroska9
38
00:11.23
12. NA7NA 00:11.29
13. alexPlux
44
00:12.06
14. janez12345 00:12.50
15. Solander 00:12.79
16. RelaxedCockatoo
32
00:15.71
17. Sideways8 00:16.05
18. dailinli
7
00:16.48
19. xuhui 00:16.80
20. qqqqqfh 00:16.94
Hôm nay
1. MissMarie0722
32
00:10.54
2. NA7NA 00:14.34
3. homeplus
18
00:26.75
4. Viral 00:28.24
5. lucia23 00:30.57
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
45
00:04.52
2. bakpao
55
00:05.16
3. sauceguardian
38
00:05.55
4. martosss
36
00:05.65
5. vowels
131
00:05.79
6. qqwref
125
00:05.90
7. Make
113
00:06.07
8. arcer
84
00:06.28
9. Ake
32
00:06.37
10. Nick
127
00:06.73
AO5
1. PuzzleMaestro
45
00:04.56
2. bakpao
55
00:05.69
3. sauceguardian
38
00:05.71
4. martosss
36
00:05.93
5. vowels
131
00:06.10
6. Make
113
00:06.14
7. qqwref
125
00:06.24
8. Ake
32
00:06.27
9. arcer
84
00:06.59
10. biopower
92
00:06.76
AO12
1. PuzzleMaestro
45
00:04.97
2. sauceguardian
38
00:06.16
3. bakpao
55
00:06.43
4. martosss
36
00:06.58
5. Make
113
00:06.71
6. qqwref
125
00:06.72
7. vowels
131
00:06.92
8. arcer
84
00:07.41
9. biopower
92
00:07.57
10. Nick
127
00:07.63
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
14
00:05.220
3.dekerstman5
57
00:25.516

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-05-16 12:34:52

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo