Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
153
00:31.33
2. Aou73
22
00:33.65
3. Make
144
00:38.02
4. jiufeng
36
00:40.61
5. TQ-V85Sn
40
00:44.97
6. Chrismneuer 00:46.29
7. SliverHawk's sweethe...
115
00:47.68
8. martosss
37
00:50.27
9. JorgeV 00:57.57
10. xiaoxv
8
01:00.95
11. batiko 01:09.60
12. alex120473 01:10.34
13. Xxxx2222 01:11.67
14. numbrr
118
01:13.68
15. oliviasll 01:19.21
16. MissMarie0722
37
01:19.45
17. strider2 01:19.62
18. Dorice
131
01:20.67
19. qobi
129
01:20.73
20. TinyEmperor 01:27.48
Tuần này
1. vowels
153
00:31.33
2. Aou73
22
00:33.65
3. jiufeng
36
00:40.61
4. TQ-V85Sn
40
00:44.97
5. JorgeV 00:57.57
6. numbrr
118
01:13.68
7. Xxxx2222 01:16.98
8. strider2 01:19.62
9. MissMarie0722
37
01:20.21
10. qobi
129
01:20.73
11. lygymm L
15
01:37.68
12. janez12345 01:44.23
13. dreaded
26
01:46.17
14. jimmyp 01:46.38
15. GaryLu
21
01:46.54
16. suzukik8 01:51.97
17. Ignacio 01:59.46
18. normparen
24
02:02.72
19. FlyingSwan 02:08.57
20. PuzzleSteven26 02:13.94
Hôm nay
1. JorgeV 00:57.57
2. MissMarie0722
37
01:36.29
3. janez12345 01:44.23
4. Ignacio 01:59.46
5. qobi
129
02:00.68
6. Twuwutu
19
02:19.21
7. sifk491
6
03:16.88
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Bluegill16384
83
00:32.02
2. PuzzleMaestro
51
00:32.63
3.anonymous
215
00:36.21
4. Ronja
70
00:39.22
5. Aou73
22
00:39.83
6. vowels
153
00:40.70
7. TriMet
16
00:42.61
8. Anders Christiansen
59
00:42.85
9. bakpao
58
00:43.14
10. qqwref
169
00:43.52
AO5
1. Bluegill16384
83
00:32.89
2. PuzzleMaestro
51
00:35.68
3.anonymous
215
00:36.76
4. Ronja
70
00:40.14
5. Anders Christiansen
59
00:42.89
6. Aou73
22
00:43.66
7. vowels
153
00:44.19
8. qqwref
169
00:44.65
9. TriMet
16
00:45.87
10. bakpao
58
00:46.48
AO12
1. Bluegill16384
83
00:35.36
2. PuzzleMaestro
51
00:37.91
3. Ronja
70
00:42.58
4.anonymous
215
00:42.71
5. qqwref
169
00:47.07
6. Aou73
22
00:51.27
7. TriMet
16
00:51.47
8. vowels
153
00:51.54
9. bakpao
58
00:51.62
10. Anders Christiansen
59
00:52.70
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.512
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 16:10:23

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo