Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
153
00:08.98
2. Make
144
00:14.85
3. numbrr
118
00:24.22
4. TQ-V85Sn
40
00:24.96
5. jiufeng
36
00:25.84
6. jeszon
46
00:26.17
7. xiaoxv
8
00:26.33
8. oliviasll 00:26.69
9. fishysua
61
00:27.91
10. MissMarie0722
37
00:28.35
11. Sideways8 00:29.63
12. sifk491
6
00:30.03
13. jiugan
51
00:30.20
14. LumosQ 00:30.33
15. panda42
33
00:31.36
16. Hotshot007
23
00:31.52
17. JorgeV 00:32.33
18. Dorice
131
00:32.79
19. janez12345 00:36.30
20. qobi
129
00:36.35
Tuần này
1. vowels
153
00:08.98
2. numbrr
118
00:24.22
3. xiaoxv
8
00:28.00
4. MissMarie0722
37
00:28.35
5. Sideways8 00:29.63
6. Hotshot007
23
00:31.52
7. JorgeV 00:32.33
8. janez12345 00:36.30
9. qobi
129
00:36.35
10. GaryLu
21
00:41.81
11. PKSharma 00:45.05
12. jeszon
46
00:47.40
13. sifk491
6
00:48.32
14. gionnino
25
00:50.39
15. Ignacio 00:54.73
16. jeffers
7
00:57.45
17. eljot
32
00:58.00
18. FlyingSwan 01:02.17
19. medusaworm 01:20.78
20. daghan
18
01:36.59
Hôm nay
1. MissMarie0722
37
00:28.35
2. Hotshot007
23
00:31.52
3. JorgeV 00:32.33
4. janez12345 00:36.30
5. qobi
129
00:42.90
6. eljot
32
00:58.00
7. Ignacio 01:12.41
8. jeffers
7
01:38.83
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
00:11.55
2. vowels
153
00:12.04
3. Bluegill16384
83
00:15.16
4.anonymous
215
00:16.31
5. qqwref
169
00:17.62
6. TQ-V85Sn
40
00:19.23
7. bakpao
58
00:19.28
8. Ronja
70
00:19.43
9. martosss
37
00:19.59
10. jiufeng
36
00:20.14
AO5
1. PuzzleMaestro
51
00:12.70
2. vowels
153
00:12.80
3. Bluegill16384
83
00:16.34
4.anonymous
215
00:16.41
5. qqwref
169
00:18.91
6. Ronja
70
00:19.43
7. martosss
37
00:20.10
8. Make
144
00:20.81
9. jiufeng
36
00:20.90
10. bakpao
58
00:20.92
AO12
1. PuzzleMaestro
51
00:14.88
2. vowels
153
00:15.19
3. Bluegill16384
83
00:17.44
4.anonymous
215
00:17.53
5. qqwref
169
00:20.54
6. Ronja
70
00:20.88
7. TQ-V85Sn
40
00:22.49
8. martosss
37
00:22.77
9. Make
144
00:23.07
10. jiufeng
36
00:24.76
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.510
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 16:54:42

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo