Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. Hanman 00:06.53
2. jiufeng
36
00:07.18
3. cknori95
31
00:08.79
4. KickAndRunAway 00:10.01
5. Aedis 00:11.00
6. sifk491
6
00:11.57
7. fishysua
61
00:11.64
8. MissMarie0722
37
00:11.99
9. oliviasll 00:12.76
10. ozipone
20
00:13.06
11. supernoob
30
00:13.42
12. FCB0320 00:13.97
13. GaryLu
21
00:14.13
14. Piroska9
41
00:14.91
15. jiugan
51
00:15.03
16. jeszon
46
00:17.30
17. janez12345 00:17.64
18. batiko 00:17.67
19. jimmyp 00:17.72
20. jaybrainer
63
00:17.75
Tuần này
1. Aedis 00:11.00
2. MissMarie0722
37
00:12.96
3. GaryLu
21
00:14.13
4. jeszon
46
00:17.30
5. janez12345 00:17.64
6. jimmyp 00:17.72
7. jaybrainer
63
00:17.75
8. sifk491
6
00:17.80
9. BaMBER 00:17.99
10. FlyingSwan 00:22.82
11. eljot
32
00:23.24
12. Ignacio 00:27.10
13. Dorice
131
00:28.01
14. kyrawr8383
39
00:28.72
15. jeffers
7
00:31.49
16. qobi
129
00:59.93
17. jaddaja
24
01:00.71
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. MissMarie0722
37
00:13.75
2. janez12345 00:17.64
3. eljot
32
00:25.56
4. Ignacio 00:38.52
5. jeffers
7
00:47.49
6. qobi
129
00:59.93
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
153
00:04.53
2. PuzzleMaestro
51
00:06.16
3. martosss
37
00:06.24
4. qqwref
169
00:06.79
5. Bluegill16384
83
00:07.32
6. Make
144
00:08.29
7. jiufeng
36
00:08.35
8. Ake
32
00:08.44
9. bakpao
58
00:08.62
10. Nick
144
00:08.64
AO5
1. vowels
153
00:05.37
2. PuzzleMaestro
51
00:06.54
3. martosss
37
00:07.02
4. qqwref
169
00:07.47
5. Ake
32
00:08.11
6. Bluegill16384
83
00:08.49
7. TQ-V85Sn
40
00:09.09
8. bakpao
58
00:09.17
9. Make
144
00:09.22
10. jiufeng
36
00:09.40
AO12
1. vowels
153
00:07.26
2. PuzzleMaestro
51
00:07.86
3. qqwref
169
00:08.29
4. Bluegill16384
83
00:08.99
5. martosss
37
00:09.02
6. bakpao
58
00:09.92
7. TQ-V85Sn
40
00:10.28
8. Make
144
00:10.47
9. jiufeng
36
00:10.78
10. sauceguardian
46
00:11.17
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.504
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 16:45:20

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo