Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
153
00:59.82
2. NickeNix
62
01:22.03
3. Make
144
01:25.41
4. nickname226
17
01:27.82
5. Franolich 01:30.98
6. cknori95
31
01:47.68
7. FCB0320 01:54.57
8. MissMarie0722
37
01:59.98
9. rekted 02:09.85
10. Squina 02:14.94
11. qobi
129
02:16.54
12. jimmyp 02:21.43
13. seb00066
23
02:25.15
14. Victorious1
84
02:28.71
15. Dorice
131
02:49.09
16. annazun 02:57.68
17. dailinli
16
03:05.10
18. pgajmdtw 03:07.09
19. Quenouille#3663
39
03:08.47
20. crababcd 03:11.67
Tuần này
1. Franolich 01:30.98
2. MissMarie0722
37
02:03.14
3. rekted 02:10.62
4. jimmyp 02:21.56
5. qobi
129
02:24.31
6. dailinli
16
03:14.15
7. annazun 03:24.64
8. eljot
32
03:32.96
9. GaryLu
21
03:34.07
10. janez12345 03:36.28
11. uzell 03:41.32
12. peclo 03:53.67
13. FlyingSwan 04:01.43
14. sifk491
6
04:18.33
15. madsign
27
04:25.22
16. jszepesi 04:51.46
17. kyrawr8383
39
06:00.44
18. Soositse 06:02.25
19. Slash 06:07.90
20. pnguyen379
39
09:13.09
Hôm nay
1. Franolich 01:42.50
2. MissMarie0722
37
02:05.93
3. rekted 02:34.38
4. dailinli
16
03:14.15
5. janez12345 03:36.28
6. eljot
32
04:25.10
7. madsign
27
04:29.82
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
00:54.97
2. vowels
153
01:05.73
3. bakpao
58
01:05.92
4. Bluegill16384
83
01:12.13
5.anonymous
215
01:16.96
6. NickeNix
62
01:22.73
7. nickname226
17
01:25.08
8. Ferdiwagner
77
01:25.90
9. guoguowang
25
01:26.97
10. Make
144
01:28.12
AO5
1. PuzzleMaestro
51
01:00.73
2. vowels
153
01:07.13
3. bakpao
58
01:09.05
4. Bluegill16384
83
01:13.92
5.anonymous
215
01:17.67
6. NickeNix
62
01:24.90
7. Ferdiwagner
77
01:25.90
8. nickname226
17
01:27.81
9. Make
144
01:28.70
10. qqwref
169
01:29.87
AO12
1. PuzzleMaestro
51
00:59.87
2. vowels
153
01:10.50
3. bakpao
58
01:10.82
4. Bluegill16384
83
01:19.51
5.anonymous
215
01:20.31
6. Make
144
01:30.64
7. Ferdiwagner
77
01:31.64
8. qqwref
169
01:33.50
9. NickeNix
62
01:38.93
10. NoahR
176
01:54.87
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.519
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 15:46:29

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo