Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. bakpao
58
01:56.64
2. vowels
153
02:06.70
3. Make
144
02:22.75
4. Bluegill16384
83
02:24.13
5. nickname226
17
02:35.61
6. NickeNix
62
02:37.30
7. Ferdiwagner
77
02:43.46
8. jeszon
46
03:21.43
9. Skutti 03:50.25
10. Aetias 03:58.23
11. BigTom 03:58.49
12. qobi
129
04:05.19
13. xuhui 04:06.01
14. FCB0320 04:13.24
15. seb00066
23
04:28.67
16. rekted 04:34.28
17. echospherics
7
04:39.70
18. MissMarie0722
37
04:43.46
19. jmk770 04:44.60
20. jimmyp 05:03.49
Tuần này
1. Aetias 03:58.23
2. BigTom 03:58.49
3. jmk770 04:44.60
4. Skutti 04:49.67
5. MissMarie0722
37
05:02.62
6. qobi
129
05:05.54
7. rekted 05:08.91
8. jimmyp 05:30.67
9. freybae 05:43.28
10. dailinli
16
05:51.20
11. Victorious1
84
06:00.26
12. Realfun 06:09.35
13. echospherics
7
06:18.87
14. eljot
32
07:20.80
15. cengiz1986 07:26.94
16. FlyingSwan 07:32.57
17. madsign
27
09:04.39
18. GoodTry123 09:08.89
19. chocobofluff
13
09:25.41
20. izerdem 10:09.86
Hôm nay
1. jimmyp 05:30.67
2. freybae 05:43.28
3. dailinli
16
05:51.20
4. eljot
32
07:43.21
5. GoodTry123 12:30.22
6. windex42 16:32.80
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
01:42.88
2. bakpao
58
02:03.35
3. vowels
153
02:09.69
4. Bluegill16384
83
02:19.51
5.anonymous
215
02:27.72
6. NickeNix
62
02:34.25
7. Make
144
02:38.64
8. nickname226
17
02:40.42
9. qqwref
169
02:50.43
10. Ferdiwagner
77
02:57.97
AO5
1. PuzzleMaestro
51
01:43.63
2. bakpao
58
02:05.19
3. vowels
153
02:09.04
4. Bluegill16384
83
02:23.94
5.anonymous
215
02:30.91
6. NickeNix
62
02:40.78
7. nickname226
17
02:44.70
8. Make
144
02:45.07
9. qqwref
169
02:50.43
10. Ferdiwagner
77
03:04.18
AO12
1. bakpao
58
02:10.37
2. vowels
153
02:15.16
3. Bluegill16384
83
02:30.30
4.anonymous
215
02:38.71
5. Make
144
02:55.37
6. NickeNix
62
02:59.28
7. qqwref
169
02:59.45
8. Ferdiwagner
77
03:21.44
9. afidaleo
11
03:33.73
10. arcer
86
03:35.97
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.520
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 17:19:02

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo