Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
138
00:07.89
2. Nimrod 00:08.94
3. Bluegill16384
79
00:11.87
4. Hanman 00:13.77
5. Nick
134
00:14.47
6. qobi
124
00:19.68
7. NA7NA
1
00:20.96
8. jeszon
45
00:22.38
9. MissMarie0722
34
00:23.55
10. Hotshot007
21
00:24.32
11. janez12345 00:29.26
12. dailinli
12
00:31.73
13. eljot
30
00:31.93
14. fdzzwz 00:32.17
15. gionnino
24
00:33.31
16. dorochamp 00:34.84
17. arozbilgin 00:35.65
18. ambiorix 00:37.19
19. peclo 00:41.08
20. ButterCake13 00:45.63
Tuần này
1. vowels
138
00:07.89
2. Hanman 00:13.77
3. qobi
124
00:19.68
4. MissMarie0722
34
00:23.55
5. gionnino
24
00:33.31
6. eljot
30
00:36.92
7. ambiorix 00:41.25
8. medusaworm 01:00.18
9. Staginator3 01:09.34
10. Silion_Zhou
11
01:10.75
11. unsteady271 01:31.23
12. curi
26
01:45.13
13. qhyzj 20:09.96
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. MissMarie0722
34
00:23.55
2. gionnino
24
00:33.31
3. eljot
30
00:38.30
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
46
00:09.18
2. vowels
138
00:09.85
3. qqwref
153
00:13.63
4. Bluegill16384
79
00:13.82
5. bakpao
57
00:13.88
6. Make
133
00:13.92
7.anonymous
213
00:14.34
8. sauceguardian
46
00:14.42
9. martosss
36
00:15.55
10. NickeNix
60
00:15.70
AO5
1. vowels
138
00:09.85
2. PuzzleMaestro
46
00:10.08
3. qqwref
153
00:14.07
4.anonymous
213
00:14.34
5. bakpao
57
00:14.35
6. Make
133
00:14.81
7. Bluegill16384
79
00:14.96
8. NickeNix
60
00:15.05
9. sauceguardian
46
00:15.20
10. martosss
36
00:15.55
AO12
1. PuzzleMaestro
46
00:10.84
2. vowels
138
00:11.73
3. qqwref
153
00:14.93
4. bakpao
57
00:15.34
5.anonymous
213
00:15.40
6. Make
133
00:15.64
7. Bluegill16384
79
00:16.34
8. NickeNix
60
00:16.70
9. martosss
36
00:16.94
10. sauceguardian
46
00:17.43
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.512
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-07-03 11:08:12

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo