Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. Bluegill16384
83
04:08.55
2. vowels
153
04:24.56
3. francolq 04:30.20
4. guoguowang
25
05:00.91
5. nickname226
17
05:03.07
6. Alvin498 05:04.18
7. jacjac 05:10.83
8. NickeNix
62
05:28.55
9. Chrismneuer 06:07.81
10. SliverHawk's sweethe...
115
06:24.57
11. afidaleo
11
07:00.25
12. lq2022lucky
9
07:08.93
13. Jacquie 07:14.62
14. Skutti 07:31.58
15. qobi
129
09:00.83
16. peter 09:32.99
17. nightwind 09:33.05
18. ikkizju
18
09:40.90
19. BigTom 09:52.88
20. rekted 09:58.09
Tuần này
1. nickname226
17
05:03.07
2. guoguowang
25
05:14.21
3. afidaleo
11
07:00.25
4. Skutti 07:40.20
5. Jacquie 07:57.64
6. nightwind 09:33.05
7. ikkizju
18
09:40.90
8. rekted 09:58.09
9. Bogdanovitch 09:59.92
10. Realfun 11:11.22
11. Egoalien 11:14.06
12. ZJTZLQLJY 11:30.46
13. dailinli
16
12:37.31
14. suzukik8 12:45.89
15. a4901478731 12:59.82
16. qobi
129
13:08.72
17. Wabznazm
23
13:44.26
18. Mn123 14:21.55
19. profTomi 19:28.99
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. nickname226
17
05:03.07
2. guoguowang
25
05:14.21
3. dailinli
16
12:37.31
4. Wabznazm
23
13:44.26
5. Realfun 14:13.07
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
03:28.16
2. bakpao
58
04:03.66
3. Bluegill16384
83
04:27.89
4. vowels
153
04:43.55
5.anonymous
215
04:54.66
6. Ake
32
05:07.53
7. liyan
49
05:10.67
8. NickeNix
62
05:16.76
9. vilius
23
05:23.90
10. guoguowang
25
05:49.47
AO5
1. PuzzleMaestro
51
03:30.38
2. bakpao
58
04:06.73
3. Bluegill16384
83
04:43.22
4. vowels
153
04:49.72
5.anonymous
215
05:08.58
6. liyan
49
05:09.26
7. Ake
32
05:24.35
8. NickeNix
62
05:25.51
9. vilius
23
05:39.39
10. guoguowang
25
05:40.02
AO12
1. PuzzleMaestro
51
03:57.53
2. bakpao
58
04:40.10
3. Bluegill16384
83
04:54.45
4. vowels
153
05:07.33
5.anonymous
215
05:18.66
6. liyan
49
05:50.96
7. vilius
23
05:58.16
8. Ake
32
06:02.78
9. Make
144
06:40.33
10. SoiTrang
52
06:42.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.540
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 16:32:54

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo