Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. Make
144
01:35.95
2. Go5Go
62
01:41.91
3. cknori95
31
01:45.43
4. TQ-V85Sn
40
02:15.77
5. vowels
153
02:20.02
6. SliverHawk's sweethe...
115
02:20.53
7. slithermeister 02:29.79
8. Gaminator 02:51.14
9. MacGamer
42
02:56.68
10. pgajmdtw 02:58.29
11. Qianqian 03:06.55
12. Elizabethmm 03:35.59
13. jeszon
46
03:52.70
14. profTomi 04:02.68
15. VArtem
66
04:07.56
16. gettree 04:11.42
17. dreaded
26
04:30.76
18. Ignacio 04:34.65
19. Solander 04:35.49
20. nestorgames 04:47.90
Tuần này
1. cknori95
31
02:11.71
2. TQ-V85Sn
40
02:15.77
3. vowels
153
02:20.02
4. slithermeister 02:29.79
5. pgajmdtw 02:58.29
6. profTomi 04:02.68
7. Ignacio 04:34.65
8. Solander 04:35.49
9. afidaleo
11
04:48.26
10. Elizabethmm 04:51.32
11. dongr 05:07.67
12. nobumarin 05:24.87
13. GaryLu
21
05:48.80
14. TinyEmperor 05:50.15
15. AndreasZ 05:52.67
16. jc2408a 05:53.07
17. normparen
24
06:04.58
18. 内藤善博
2
06:56.42
19. babygoose 07:07.50
20. laigui 07:16.74
Hôm nay
1. TQ-V85Sn
40
02:15.77
2. pgajmdtw 02:58.29
3. Ignacio 04:34.65
4. Elizabethmm 04:51.32
5. laigui 07:16.74
6. jeffers
7
10:54.57
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Bluegill16384
83
01:27.61
2. Ronja
70
01:35.27
3.anonymous
215
01:36.72
4. Anders Christiansen
59
01:37.32
5. qqwref
169
01:49.47
6. Go5Go
62
01:59.88
7. jiufeng
36
02:03.16
8. TQ-V85Sn
40
02:08.19
9. cknori95
31
02:09.60
10. bakpao
58
02:09.84
AO5
1. Bluegill16384
83
01:29.87
2. Ronja
70
01:36.40
3. Anders Christiansen
59
01:37.89
4.anonymous
215
01:43.43
5. qqwref
169
01:53.30
6. Go5Go
62
02:01.70
7. jiufeng
36
02:09.63
8. bakpao
58
02:15.28
9. cknori95
31
02:15.84
10. TQ-V85Sn
40
02:18.57
AO12
1. Bluegill16384
83
01:36.79
2. Anders Christiansen
59
01:43.80
3.anonymous
215
01:49.12
4. Ronja
70
01:50.67
5. qqwref
169
02:00.08
6. Go5Go
62
02:17.22
7. jiufeng
36
02:22.29
8. cknori95
31
02:23.66
9. TQ-V85Sn
40
02:28.11
10. bakpao
58
02:30.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.520
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 15:34:27

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo