Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. Ronja
70
02:59.87
2. sesam92 03:02.97
3. Go5Go
62
03:35.71
4. jmk770 04:02.36
5. Make
144
04:04.94
6. PanamotoAT9288 04:08.07
7. citsever 04:22.64
8. scotchdoc 04:51.44
9. SliverHawk's sweethe...
115
04:51.92
10. Aqua Freeway
51
04:52.39
11. saymun
39
05:00.41
12. MacGamer
42
05:15.71
13. kryesec 06:12.52
14. vowels
153
06:30.18
15. JohnnyB 06:33.58
16. dongr 07:28.50
17. Pylgrim
15
07:39.59
18. divg1105 07:50.63
19. Ignacio 08:50.30
20. prb79 08:55.53
Tuần này
1. Ronja
70
02:59.87
2. Go5Go
62
03:53.18
3. PanamotoAT9288 04:08.07
4. citsever 04:22.64
5. jmk770 04:41.56
6. saymun
39
05:00.41
7. vowels
153
06:30.18
8. Pylgrim
15
08:16.80
9. Ignacio 08:50.30
10. jc2408a 11:28.08
11. normparen
24
12:48.80
12. kalpana
3
22:31.06
13. BLUEY 36:07.50
14. jeffers
7
48:14.96
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. Go5Go
62
03:53.18
2. Ignacio 11:22.16
3. jc2408a 11:28.08
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Bluegill16384
83
02:44.05
2. Ronja
70
02:48.81
3. Anders Christiansen
59
03:17.81
4.anonymous
215
03:21.12
5. bakpao
58
03:47.85
6. MoleculeKing
40
03:52.52
7. Fastfaxer
117
04:14.46
8. qqwref
169
04:18.13
9. Go5Go
62
04:23.35
10. VinceNo5
36
04:26.58
AO5
1. Bluegill16384
83
02:49.60
2. Ronja
70
02:53.48
3. Anders Christiansen
59
03:20.07
4.anonymous
215
03:22.71
5. qqwref
169
03:56.48
6. MoleculeKing
40
04:05.37
7. bakpao
58
04:09.63
8. Fastfaxer
117
04:18.15
9. Go5Go
62
04:23.51
10. VinceNo5
36
04:27.32
AO12
1. Bluegill16384
83
03:06.51
2. Ronja
70
03:08.98
3. Anders Christiansen
59
03:41.31
4.anonymous
215
03:41.95
5. MoleculeKing
40
04:35.70
6. qqwref
169
04:49.99
7. Go5Go
62
04:56.15
8. bakpao
58
04:57.39
9. VinceNo5
36
04:57.69
10. TQ-V85Sn
40
04:59.25
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.541
2.Fei Dai
19
00:29.804
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 17:09:15

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo