Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. m0321 05:12.80
2. Bluegill16384
83
05:15.49
3. ischgl 05:32.91
4. DarkChamp 05:36.03
5. shanaga
39
06:18.34
6. hongyifeng
53
06:48.53
7. Go5Go
62
07:27.14
8. cknori95
31
07:48.56
9. MitkoS 07:59.46
10. Samartha
45
08:16.01
11. TQ-V85Sn
40
08:31.11
12. Chrismneuer 08:50.50
13. Oliver
31
09:07.48
14. NA7NA
1
09:12.28
15. hsss28 09:46.46
16. saymun
39
09:54.25
17. viknesh2999 10:30.79
18. Nemonomen
46
10:54.62
19. citsever 11:46.20
20. jiufeng
36
12:10.22
Tuần này
1. Bluegill16384
83
05:15.49
2. ischgl 05:32.91
3. DarkChamp 05:50.32
4. Go5Go
62
07:27.14
5. hongyifeng
53
07:36.32
6. shanaga
39
08:04.76
7. TQ-V85Sn
40
08:31.11
8. MitkoS 08:40.04
9. Oliver
31
09:07.48
10. NA7NA
1
09:12.28
11. saymun
39
09:54.25
12. Pythagoraswitch 12:13.54
13. Moooon
49
12:59.82
14. analili 13:39.33
15. Dorice
131
13:50.43
16. Infern8 14:49.05
17. gebgeb
15
15:08.77
18. Ignacio 19:04.01
19. Elliott42 19:19.78
20. BabyBiker 20:53.54
Hôm nay
1. TQ-V85Sn
40
08:31.11
2. Pythagoraswitch 14:41.53
3. Ignacio 20:45.44
4. shaufoong
20
45:41.83
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Fei Dai
19
01:43.14
2. Bluegill16384
83
05:20.52
3. liyan
49
05:35.05
4. ttoommxx
29
05:54.45
5. biopower
100
06:12.11
6. hongyifeng
53
07:07.38
7. shanaga
39
07:15.44
8. David Canchila
63
07:15.47
9.anonymous
215
07:19.72
10. Anders Christiansen
59
07:31.73
AO5
1. Fei Dai
19
03:03.12
2. Bluegill16384
83
05:31.35
3. liyan
49
05:51.85
4. ttoommxx
29
06:00.39
5. biopower
100
06:15.17
6. hongyifeng
53
07:19.30
7. shanaga
39
07:23.31
8. David Canchila
63
07:27.02
9.anonymous
215
07:35.37
10. qqwref
169
07:37.91
AO12
1. Bluegill16384
83
06:02.85
2. biopower
100
06:58.63
3. shanaga
39
07:57.92
4. David Canchila
63
07:59.37
5. hongyifeng
53
08:07.61
6. qqwref
169
08:13.80
7.anonymous
215
08:14.41
8. jiufeng
36
08:40.20
9. TQ-V85Sn
40
09:51.80
10. cknori95
31
10:20.97
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.544
2.Fei Dai
19
00:53.961
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 15:56:32

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo