Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn
Kích thước:21
12
223
303
3233
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 1,350,318
0
322
11213
3
121
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 1,930,263
222
3212
3023
32
2
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 196,634
222
22
1
20
333
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 7,123,964
222
2213
223
203
33
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,866,492
23
3231
3013
3232
22
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 9,242,028
33
3012
3
22
33223
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 8,951,773
333
102
3
21
223
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 8,277,140
3
33
313
2
20
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 747,423
23
32
2020
1
212
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,091,824
122
3
3022
32312
2
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 6,691,937
23
12
32
22
3320
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 2,630,499
2
3232
301
3232
2232
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 9,235,644
2
22313
2
220
223
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 4,993,947
31
33
20
223
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 1,140,613
0233
121
313
322
2
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 8,360,899

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-05-26 10:57:24

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo