Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn
Kích thước:2
2212
22
2302
2
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 2,428,344
2
221
02322
221
32
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 7,113,523
1
222
1
20
333
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 366,073
2232
223
23
32
202
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 9,158,172
333
10
3
2122
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 3,681,029
332
22
1
02
333
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,941,740
22
11
23
12022
333
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 4,599,615
3
2322
313
2
202
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 8,053,736
2222
223
303
21
23
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 9,845,917
321
223
233
2
020
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,861,714
12
02
3
02
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 4,423,189
13
322
123
22
0233
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,371,803
3
31
23
32
202
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 5,232,814
12
32
303
323
2223
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 3,770,572
3
20
02
2203
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 7,800,043
232
220
2
32
5x5 Thường Rắn ID của câu đố: 6,589,377

Một số trò chơi khác:  hide show

2022-12-07 15:44:05

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo