Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
138
00:03.78
2. bakpao
57
00:04.29
3. Nimrod 00:04.30
4. sauceguardian
46
00:04.57
5. martosss
36
00:04.78
6. Bluegill16384
79
00:04.90
7. Nick
134
00:05.50
8. BingBongBob
23
00:05.61
9. TQ-V85Sn
39
00:05.88
10. Hanman 00:06.51
11. jacjac 00:07.06
12. H^2
15
00:09.11
13. MissMarie0722
34
00:10.34
14. NA7NA
1
00:10.42
15. jeszon
45
00:10.55
16. Maelwys 00:10.83
17. qobi
124
00:10.90
18. Piroska9
39
00:11.08
19. SYLZGC 00:11.54
20. sifk491
6
00:12.09
Tuần này
1. martosss
36
00:04.78
2. Hanman 00:06.51
3. H^2
15
00:09.11
4. TQ-V85Sn
39
00:10.33
5. MissMarie0722
34
00:10.34
6. phufhi 00:12.75
7. qobi
124
00:13.22
8. phufhi#5496
2
00:13.83
9. fdzzwz 00:13.95
10. alexPlux
51
00:14.45
11. ania12345ania1 00:15.78
12. Dorice
128
00:16.37
13. Ignacio Cavero
19
00:16.55
14. GorillaByte
23
00:17.68
15. eljot
30
00:18.81
16. gionnino
24
00:19.34
17. Uthor 00:19.79
18. Zane C
6
00:24.48
19. madsign
22
00:24.88
20. Rms43v3r 00:26.53
Hôm nay
1. MissMarie0722
34
00:10.34
2. gionnino
24
00:19.34
3. eljot
30
00:20.16
4. Raj007 01:53.31
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
138
00:03.97
2. PuzzleMaestro
46
00:04.52
3. bakpao
57
00:05.16
4. sauceguardian
46
00:05.30
5. martosss
36
00:05.58
6. Bluegill16384
79
00:05.90
6. qqwref
153
00:05.90
8. Make
133
00:06.07
9. arcer
86
00:06.28
10. Ake
32
00:06.37
AO5
1. vowels
138
00:04.06
2. PuzzleMaestro
46
00:04.56
3. bakpao
57
00:05.32
4. sauceguardian
46
00:05.43
5. martosss
36
00:05.93
6. Make
133
00:06.14
7. qqwref
153
00:06.24
8. Ake
32
00:06.27
9. Bluegill16384
79
00:06.40
10. arcer
86
00:06.59
AO12
1. vowels
138
00:04.61
2. PuzzleMaestro
46
00:04.97
3. sauceguardian
46
00:06.08
4. bakpao
57
00:06.30
5. martosss
36
00:06.58
6. Make
133
00:06.71
7. qqwref
153
00:06.72
8. Nick
134
00:07.32
9. arcer
86
00:07.41
10. Bluegill16384
79
00:07.48
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
19
00:05.220
3.dekerstman5
58
00:25.516

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-07-03 12:15:04

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo