Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Thường Rắn | 5x5 Khó Rắn | 7x7 Thường Rắn | 7x7 Khó Rắn | 10x10 Thường Rắn | 10x10 Khó Rắn | 15x15 Thường Rắn | 15x15 Khó Rắn | 20x20 Thường Rắn | 20x20 Khó Rắn | 25x30 Thường Rắn | 25x30 Khó Rắn

Tháng này
1. martosss
77
00:04.23
2. Hanman 00:04.82
3. nitros19 00:06.28
4. xxbh02jf 00:06.95
5. jeszon
55
00:07.15
6. dekerstman5
61
00:07.31
7. IPlayTheTuba 00:07.81
8. chiimo 00:07.94
9. dailinli
47
00:08.08
10. qobi
193
00:08.64
11. rony76 00:08.85
12. Solander
44
00:08.92
13. Joonbin 00:09.35
14. sifk491
7
00:09.74
15. Ciallo 00:09.76
16. missPear
18
00:09.79
17. 滑稽怪
6
00:09.85
18. FCB0320 00:09.94
19. Draganik
26
00:10.62
20. paejunk
47
00:11.10
Tuần này
1. martosss
77
00:05.45
2. IPlayTheTuba 00:07.81
3. rony76 00:08.85
4. sifk491
7
00:09.74
5. Ciallo 00:09.76
6. missPear
18
00:09.79
7. 滑稽怪
6
00:09.85
8. qobi
193
00:10.26
9. paejunk
47
00:11.10
10. puzzliver
123
00:11.29
11. echospherics
7
00:13.02
12. eljot
32
00:13.87
13. Raj007 00:14.44
14. TheBigGnome
96
00:14.75
15. shibudingbu 00:16.81
16. gdbhmisty
42
00:17.15
17. L^2 Math
24
00:17.28
18. AlienTheAllen
3
00:17.70
19. Harry_Canyon
98
00:18.52
20. grimmgirlfandom
82
00:19.32
Hôm nay
1. martosss
77
00:06.36
2. echospherics
7
00:13.02
3. Raj007 00:17.52
4. Harry_Canyon
98
00:19.14
5. eljot
32
00:19.42
6. yoshimichi 00:26.81
7. kajii 00:28.52
8. ktymhyo 00:28.78
9. togyoku 00:29.30
10. hexe222
1
00:33.35
11. AE6MT 00:40.82
12. kasukabelady 01:27.44
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
202
00:03.13
2. cknori95
56
00:03.92
3. nabi
92
00:04.14
4. avani
36
00:04.38
5. BingBongBob
107
00:04.41
6. jai22933
23
00:04.46
6. martosss
77
00:04.46
8. PuzzleMaestro
56
00:04.52
9. numbrr
241
00:04.71
10. Make
235
00:04.81
AO5
1. vowels
202
00:03.23
2. cknori95
56
00:04.25
3. nabi
92
00:04.39
4. avani
36
00:04.40
5. BingBongBob
107
00:04.54
6. PuzzleMaestro
56
00:04.56
7. jai22933
23
00:04.63
8. martosss
77
00:04.66
9. qqwref
259
00:05.08
10. numbrr
241
00:05.18
AO12
1. vowels
202
00:03.92
2. nabi
92
00:04.81
3. BingBongBob
107
00:04.83
4. PuzzleMaestro
56
00:04.97
5. cknori95
56
00:04.99
6. martosss
77
00:05.22
7. avani
36
00:05.30
8. jai22933
23
00:05.40
9. numbrr
241
00:05.62
10. qqwref
259
00:05.71
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.059
2.jllachan00:00.511
3.RaislinSnow
24
00:01.078

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-05-26 12:27:53

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo