Nối rắn


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nối rắn (còn hay được gọi là Rào hoặc Nối vòng) là một trò chơi giải đố có luật chơi khá đơn giản, nhưng cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá đơn giản. Bạn phải nối các điểm bằng chỉ một đường liền khép kín. Các chữ số thể hiện số đường thẳng bao quanh ô vuông chứa chữ số đó.
Nhấn chuột trái giữa hai điểm để nối chúng. Nhấn chuột phải để đánh dấu X (không nhất thiết).

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nối rắn


5x5 Rắn Thường | 5x5 Rắn Khó | 7x7 Rắn Thường | 7x7 Rắn Khó | 10x10 Rắn Thường | 10x10 Rắn Khó | 15x15 Rắn Thường | 15x15 Rắn Khó | 20x20 Rắn Thường | 20x20 Rắn Khó | 25x30 Rắn Thường | 25x30 Rắn Khó

Tháng này
1. vowels
153
00:19.26
2. Bluegill16384
83
00:23.78
3. Make
144
00:29.81
4. NickeNix
62
00:37.41
5. TQ-V85Sn
40
00:40.38
6. FCB0320 00:43.69
7. SpecialK68 00:44.10
8. Orntt
30
00:45.95
9. Rickieman86 00:46.57
10. jeszon
46
00:46.61
11. BigTom 00:48.71
12. Special-K
18
00:49.04
13. oliviasll 00:50.13
14. qobi
129
00:50.36
15. MissMarie0722
37
00:51.24
16. Masquito11 00:53.28
17. jimmyp 00:53.92
18. BOYE987 00:55.88
19. AMA17Cordoba 00:59.25
20. fishysua
61
01:01.09
Tuần này
1. TQ-V85Sn
40
00:40.38
2. SpecialK68 00:44.14
3. jeszon
46
00:47.84
4. MissMarie0722
37
00:51.24
5. Masquito11 00:53.58
6. qobi
129
00:54.65
7. BOYE987 00:59.78
8. ikkizju
18
01:08.61
9. paejunk
26
01:14.99
10. janez12345 01:15.48
11. MichaelCgn
20
01:16.86
12. dailinli
16
01:17.82
13. GamerWoo 01:22.21
14. eljot
32
01:22.27
15. ambiorix 01:25.20
16. GaryLu
21
01:27.10
17. sifk491
6
01:30.45
18. FlyingSwan 01:36.46
19. Angelone70
11
01:52.74
20. Brickster60 01:59.74
Hôm nay
1. MissMarie0722
37
00:55.29
2. qobi
129
01:03.86
3. janez12345 01:15.48
4. dailinli
16
01:17.82
5. eljot
32
01:22.27
6. liuxinsuiyue 09:46.49
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
00:20.18
2. vowels
153
00:22.33
3. bakpao
58
00:26.12
4. Bluegill16384
83
00:26.56
5. Ake
32
00:27.32
6. Make
144
00:32.60
7.anonymous
215
00:33.11
8. NickeNix
62
00:34.04
9. qqwref
169
00:34.16
10. hongyifeng
53
00:35.82
AO5
1. PuzzleMaestro
51
00:21.37
2. vowels
153
00:24.08
3. bakpao
58
00:26.80
4. Ake
32
00:27.32
5. Bluegill16384
83
00:27.69
6. Make
144
00:32.60
7.anonymous
215
00:33.36
8. qqwref
169
00:35.11
9. NickeNix
62
00:35.30
10. nickname226
17
00:36.71
AO12
1. PuzzleMaestro
51
00:24.63
2. vowels
153
00:25.67
3. bakpao
58
00:27.61
4. Bluegill16384
83
00:29.00
5. Ake
32
00:30.85
6.anonymous
215
00:34.56
7. Make
144
00:34.78
8. qqwref
169
00:36.46
9. NickeNix
62
00:39.09
10. martosss
37
00:39.44
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.509
2.nbauernf00:01.615
3.dstoykovBOT00:16.207

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-08-17 16:23:16

vi.puzzle-loop.com
Tắt quảng cáo